Om oss

Vi arbetar med ett engagemang för kundernas verksamhet

Vi strävar efter ett ömsesidigt samarbete där båda parter intresserar sig för att nå lönsamhet i bolagen.
Oavsett hur ditt företag ser ut kan du känna dig trygg hos oss. Vi kan din vardag!

Vi hjälper till med det mesta vad gäller den löpande bokföringen. Vi kan ta hand om bokföringsmaterialet, sortera det och färdigställa det så att det utgör ett korrekt underlag till skattedeklaration och övriga rapporter. Samt avluta räkenskapsåret med bokslut med dess bilagor och en årsredovisning.

 

GDPR